Zásady zpracování osobních údajů

Ve smyslu čl. 13 a čl. 14 Nařízení EU č. 2016/679

Pokud jste uživatelem portálu Villa Dei Misteri (www.videmi.eu), stránek www.videmishop.cz, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s  zásadami zpracování a ochrany osobních údajů a právy, které máte v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Kdo je správce

Společnost Videmi group s.r.o., se sídlem Mánesova 1373/51, Praha 2 - Vinohrady 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275904.

Provozujeme webové stránky:

www.videmi.eu

www.videmishop.cz

a další stránky, jejichž aktuální seznam je možné získat dotazem na e-mail info@videmishop.cz.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@videmishop.cz .

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Plnění smlouvy, poskytování služeb, organizace živých setkání:

vaše osobní údaje (e-mail, jméno, příjmení, v případně mezínárodního obchodu i další údaje jako je plná adresa či, v případě nákupu na firmu, identifikační údaje firmy) nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy. Tím je například zasílání přístupů k online kurzu či jiních online služeb a nezbytnosti správy plnění této smlouvy (jako upozornění na splatnost apod.).

  • Vedení účetnictví:

pokud si objednáte některé z našich online produktů, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Vaše údaje v tomto případě musíme zpracovávat po dobu 10 let.

V případě, že si náš produkt objednáte, ale následně platbu neuhradíte, nárokujeme si právo vaše osobní údaje zpracovávat po dobu dalších 3 měsíců. Po tuto dobu vás budeme upozorňovat na vaši objednávku a opětovně vám také zašleme informace o produktu, který jste si objednali.

  • Marketing:

vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery na základě vašeho souhlasu po dobu 5 let od udělení.

Využíváte-li některý z našich online produktů zdarma, zasíláme vám newslettery na základě vašeho souhlasu po dobu 2 let od udělení.

Ve všech případech můžete svůj souhlas odvolat použitím odhlašovacícho odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo za pomocí zprávy požadující ukončení zasílání newsletterů na e-mailovou adresu: info@videmishop.cz.

  • Pokročilý marketing na základě souhlasu:

Proto, abychom vás neobtěžovali velkým množstvím nabídek a posílali vám jen to, co by vás mohlo zajímat, dochází ke klasické segmentaci. To znamená, že si u vašeho kontaktu vedeme informace, díky kterým můžeme rozlišovat, zdali by vás konkrétní nabídka mohla zajímat.

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím e-mail zprávy na adresu:

info@videmishop.cz

  • Cookies třetích stran:

Google, Inc. - služba Google Analytics - získání anonymních statistických informací z vašeho chování na naší webové stránce - doba zpracování dle nastavení vašeho prohlížeče.

Google, Inc. - služba Google Adwords - možnost cílené reklamy v rámci prostředí Google a jeho partnerské sítě, možnost optimalizace reklam - doba zpracování max. 540 dní. Běžně používáme 30 dní. Meta Platforms Ireland Limited - možnost cílené reklamy v rámci prostředí Meta, možnost optimalizace reklam - doba zpracování max. 180 dní. Běžně používáme 30 dní.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

  • Přímý marketing přes FB Messenger:

pokud kontaktujete naši FB stránku skrze Messenger, požádáme vás o souhlas se zasíláním zpráv s tématikou on-line vzdělávání a vzdělávací hry. Pouze na základě uděleného souhlasu vám budeme zasílat tyto zprávy po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Od zasílání zpráv se můžete kdykoliv odhlásit, stačí pokud na jakoukoliv zprávu odepíšete slovo "stop" a další zprávy vám na Messenger od nás chodit již nebudou.

  • Fotografie a video záznamy z živých akcí:

vaše fotografie a obrázky, audio či video nahrávky, vložené jako řešení her nebo do vašeho portfolia na Videmi Network, zpracováváme po dobu trvání jejich prezentace a následně po dobu 10 let k dalšímu využití stejným způsobem. Zpracování i zveřejňování je vždy na základě vašich souhlasů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a to prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Na našich živých akcích (srazy vítězů) pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech. Video záznam slouží účastníkům a zájemcům o online kurzy ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nepublikujeme jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět před pořádáním živé akce, a to jak ústně tak i písemně na info@videmishop.cz.

  • Předávání osobních údajů 3. stranám:

k vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro dodržení kvality našich služeb využíváme zpracovatele, kteří jsou odborníci ve svých oborech. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Simplo s.r.o. – správa webu, Kainarova 2717/97, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 49451758

DigitalOcean - webhosting
101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York, NY 10013

Meta Platforms 
Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko

Google - Google Analytics
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Účetní Anděl s.r.o. – účetní firma Ke Kapličce 387, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 242 65 632

Ostatní:

Úvěrové instituce, zpracovatelé elektronických plateb, banky a pošty - Správa přijatých plateb a vracení úhrad souvisejících se smluvním plněním.

Externí poradci/konzultanti a poradenské společnosti - Plnění zákonných požadavků, uplatňování práv, ochrana smluvních práv, vymáhání pohledávek.

Finanční správa, státní úřady, orgány činné v trestním řízení, dozorové a kontrolní úřady - Plnění zákonných požadavků, ochrana práv;seznamy a registry vedené státními úřady a podobnými institucemi na základě zvláštních předpisů týkajících se smluvního plnění.

Formálně pověřené osoby nebo osoby s uznanými zákonnými právy - Právní zástupci, konkurzní správci, opatrovníci atd.

Externí spolupracovníky, experty na marketing a analýzu dat.

  • Cookies:

při návštěvě našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém prohlížeči zakázat.

Koho využíváme pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služby Meta Pixel, provozované společností Meta Platforms, Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Zabezpečení osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@videmi.eu.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz. Vaším dalším právem je právo na výmaz. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Právo na stížnost. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Právo na odhlášení od zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Nejste-li našim zákazníkem, pak vám tyto newslettery posíláme na základě vašeho souhlasu. Odhlásit se můžete protřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu či pomocí e-mailu obsahující žádost o zasílání těchto newsletterů na info@videmi-shop.eu. Po odhlášení si nárokujeme právo zasílat tato obchodní sdělení po dobu maximálně 7 kalendářních dnů, tedy po dobu, po kterou budeme vaši žádost zpracovávat.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.01.2023 

Bohužel používáte zastaralý prohlížeč.
E-shop můžete zobrazit nejlépe v prohlížeči Chrome.